top of page
Jesus het gekom om ons in 'n dinamiese, nuwe verhouding met God te vestig.
 
Diakonale bedieninge dien hierdie verhouding met God. Hierdie bediening gee, waar nodig, praktiese bystand aan mense en dit is 'n kern kenmerk van 'n gemeenskap wat in verhouding is met 'n omgee-God.

Vir enige diakonale bystand of navrae, kontak gerus vir Dewald Wagner by dewald@ligpunt.com

bottom of page