top of page

Leeg is
          die graf

Woorde en Musiek: Johan Verster

Verwerking: Nathalie Meyer & Lucas de Wit

Vervaardiger: Lucas de Wit

Skrifverwysing:
Mat 26:36-46; Mark 14:32-42; 
Luk 22:39-46; Rom 8:31-39; 2Kor 4:13-17; 
1Pet 4:12-19; Op 22:1-5

Leeg is die graf – die Heer het opgestaan

Jona se teken kan ons nou verstaan

Drie dae was Hy in die aarde opgesluit

Toe breek Hy los in al Sy heerlikheid

Leeg is die graf – die Heer het opgestaan

Nou is Sy volk se vyande verslaan

Hy het die dood se angel uitgetrek

En so die Duiwel van sy mag beperk

Jesus Christus is die Here

Hy’t die dood oorwin met lewe

Hy’t vir ons die weg gebaan

Die Heer het vir ons opgestaan!

bottom of page