top of page

Die
    Heiland

Woorde en Musiek: Johan Verster

Verwerking: Nathalie Meyer & Lucas de Wit

Vervaardiger: Lucas de Wit

Skrifverwysing:

Gen 3:15; 2Sam 7; Ps 2; Jes 53; Rom 3:21-26; Fil 2:5-10; 1Kor 15; 1Thes 4:13-5:11; Op 21-22

Die Heiland was gebore soos geprofeteer

Om redding te bewerk en ewig te regeer

Sy lewe was ‘n lewe soos ons nie kon leef

'n Dood het Hy gesterf om sondes te vergeef

 

En nou word dié wat in geloof op Hom vertrou

In Sy geregtigheid totaal en al omvou

Om as die kinders van die Vader nou die Seun te eer

 

So laat ons sing – halleluja!

En hulde bring aan die Heiland

So laat ons sing – halleluja!

En hulde bring aan die Heiland

Die Heiland het die derde dag weer opgestaan

Hy’t opgevaar tot na die Heer se regterhand

As Koning heers Hy nou en sal Hy bly regeer

Tot daardie dag wat Hy met alle mag terugkeer

En dan sal Hy die duister magte kom oorwin

Die volle lewe van die koninkryk inbring

Waar elke volk en stam en nasie saam Sy lof sal sing

So laat ons sing – halleluja!

En hulde bring aan die Heiland

So laat ons sing – halleluja!

En hulde bring aan die Heiland

bottom of page